anglicko-česko překlad pro "can"

EN can český překlad

can {podstatné jméno}
can {sl.}
to can {sl.}

EN can
play_circle_outline
{podstatné jméno}

  1. generál
  2. americká angličtina, slang
  3. americká angličtina, vulgárně

1. generál

can (také: canister, jerrican, jerrycan)
can (také: watering can)
can (také: tin, tin of food, can of food)
can (také: canister, cannister, drum, tin)

2. americká angličtina, slang

can (také: cage, gaol, guardhouse, jail)
We can fight for our ideas, but we do not have the right to slander anyone, persecute them or throw them into jail.
Můžeme bojovat za naše ideje, ale nemáme právo nikoho urážet, pronásledovat ani uvrhnout do vězení.
And, you know, you can't fault him for accuracy. ~~~ But, actually, Frankie, at that time, was a heroin addict and he was in jail.
No, víte, ne že by neměl pravdu, ale Frankie byl tehdy závislý na heroinu, a byl ve vězení.
If we can speak in favour of somebody who may be in gaol for years, one minute longer is not too much, Mr President!
Pokud hovoříme o někom, kdo může strávit dlouhá léta ve vězení, není snad minuta navíc tak podstatná, pane předsedající!

3. americká angličtina, vulgárně

can (také: ass, butt, behind, buttocks)
play_circle_outline
zadek {m} [hovor.]
They can indict your ass.

Příklady použití pro "can" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishA few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.
Jsou ale zapotřebí nějaká zlepšení, kterých můžeme na evropské úrovni dosáhnout.
EnglishYou can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
EnglishWe have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.
Musím spolupracovat a koordinovat naše úsilí, abychom zajistili, že to dokážeme.
Englishbefore you can say Jack Robinson
Englishbeggars can't be choosers
Englishto bite off more than you can chew
EnglishCan I help you?
Englishcan't have it both ways
Englishcan't have it both ways
Englishcan't see for looking
Englishcan't see the wood for the trees
Englishcan't see the forest for the trees
Englishcatch as catch can
Englishcatch as catch can
EnglishI can keep you updated
EnglishI can't afford a new car.
Englishquicker than you can say Jack Robinson
rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson
Englishquicker than you can say Jack Robinson
Englishso quiet you can hear a pin drop
takové ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem
EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Přehráním vystřiženého videa ověřte, zda začíná a končí na požadovaných místech.