bab.la fráze

Tento bab.la frázový slovník obsahuje tisíce překladů běžných frází a výrazů. Naše databáze nabízí pět kategorií se stovkami různých frází. Každý výraz je doplněn popisem situace, který vám pomůže při použití konkrétních frází.

 

Tento slovník frází obsahuje tisíce běžných frází rozdělených do pěti hlavních kategorií: Akademické práce, Obchodní komunikace, Přihlášky a životopisy, Osobní korespondence a Cestování. V rámci každé skupiny jsou fráze seskupeny podle situace, ve které se daná fráze používá. Popis situace vám pomůže posoudit, v jakém kontextu frázi použít.

Myšlenka za vytvořením frázového slovníku je ta, že tento nástroj bude pomocníkem pro formální psaní nebo tam, kde se očekává použití konkrétního stylu. Pravidla pro formální psaní jsou poměrně přísná, ale často nevyjádřená a velmi těžká se naučit pro nerodilého mluvčího. Nejvýmluvnějšími příklady jsou seminární práce nebo diplomka, ale také u obchodních návrhů a dopisů se očekává, že mají určitý styl. Také pozor na to, že neformální psaní má také svůj styl s více osobním a konverzačním tónem. Místo toho, aby jste snažili přeložit větu do cizího jazyka slovo od slova, můžete použít tento nástroj a najít vhodnou formulaci, kterou by použil rodilý mluvčí.