Formulace

Správná formulace se hledá v 658.967.420 větách.
Najdi správnou formulaci pomocí naší databáze, která obsahuje miliardy slov. Získáš přehled o frekvenci použití slovních spojení, ověříš si slovosled a vylepšíš svoje vyjadřování v písemném projevu. Formulace fungují jako korektor větné struktury a dají se například použít i pro vyhledání vhodné předložky, protože obsahují mnoho běžně užívaných slovních obratů. Formulace jsou výbornou pomůckou pro výuku gramatiky a trénink vyjadřování.

Příklad: Jak hledat správnou předložkovou vazbu

Četnost výskytu Formulace
67,3% I am waiting for
18,2% I am waiting to
5,2% I am waiting on